Βιογραφικό

Ο ΤΑΚΗΣ Π. ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ γεννήθηκε στη Δροσοπηγή Λακωνίας το έτος 1958. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Μάστερ) του Πανεπιστημίου της Ουαλίας στο πεδίο του ναυτικού δικαίου. Ζει στην Αθήνα και εργάζεται ως αυτοαπασχολούμενος δικηγόρος. Εχει εκδόσει τέσσερα (4) ποιητικά βιβλία: «Απώλεια Βεβαιότητας» (Εκδόσεις Οδός Πανός, 2010), «Η σκιερή πλευρά των πραγμάτων» (Εκδόσεις Οδός Πανός, 2012), «Ποιήματα 2003-2013», (Εκδόσεις Οδός Πανός, 2014), «Σε Ρόδινο Μισόφωτο Γραμμένη (25 Ερωτικά)», (Εκδόσεις Περισπωμένη, 2019). Εμμετρα πονήματα του ποιητή έχουν δημοσιευτεί σε συλλογικά έργα. Ποιήματά του και μεταφράσεις αγγλόφωνης ποίησης στην Ελληνική γλώσσα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Eίναι συνεργάτης του ιστολογίου για τα βιβλία, τις τέχνες και τις ιδέες booksitting.wordpress.com

TAKIS PIERRAKOS was born at Drosopigi of Laconia, Greece, in 1958. He is a graduate of the School of Law of the Capodistrian University of Athens and a holder of a Master Degree in Marine Law and Policy of the University of Wales (Cardiff). He lives in Athens and he works as a shelf-employed lawyer. He has published four (4) poetry books in Greek language: “Loss of Certainty” (Odos Panos, 2012), “The Shaded Facet of Reality” (Odos Panos, 2012), “Poems 2003-2013”, (Odos Panos 2014), “Pictured in Twilight” (25 Erotic Poems), (Perispomeni Editions, 2019). Poems of him are published in collective works. Poems and translations of English verses to Greek written by the poet can be located on the web. He is a contributor to the site for the books, the arts and the ideas booksitting.wordpress.com

Σύνδεσμοι που μπορείτε να βρειτε ποιήματα του Τάκη Πιερράκου

“Εαν μη έλπηται, ανέλπιστον ουκ εξευρήσει Ανεξερεύνητον εόν και άπορον”

“If you don’t expect the unexpected you will not unearth it, since it is unexplored and inaccessible”

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ | HERAKLETUS